Poradnia Zdrowia Psychicznego

obraz_2023-09-01_112708666

lek. Elżbieta Smętek

Specjalista Psychiatra

Zakres: diagnostyka, terapia, farmakoterapia zaburzeń:

www.doktorsmetek.pl